Цена за шофьорски курс

Цена на шофьорски курс категория "B"

Цената на шофьорския курс включва:
  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение
  • Вътрешни изпити по теория и практика
  • Изпит по теория и практика пред ДАИ
  • Държавни и банкови такси
  • Три часа консултации по теория
цена на шофьорски курс

При повторно явяване на вътрешни изпити - 20 лв. за изпит.

Възможно е разсрочено плащане от две вноски. Първата вноска се заплаща при записване за шофьорски курс и е в размер на 50% от цялата сума за курса.

За повече подробности относно цената и провеждането на шофьорския курс не се колебайте да се свържете с нас.