изпити за шофьорска книжка

Изпити за придобиване на шофьорска книжка

Всеки, който иска да придобие шофьорска книжка трябва да се яви на изпит по теория и кормуване.

изпит по теория

Изпит по теория

Първо се явявате на вътрешен изпит по теория в учебният кабинет на автошколата. После курсиста се допуска на теоретичен изпит върху листовки или електронен носител / таблет/ пред ДАИ. Всеки изпитен въпрос има един, два или три верни отговора. Оценяването на въпросите е с точки от 1 до 3. Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, разпределени в три изпитни листа, като общият брой на точките е 97. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилните отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 87 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

изпит по практика

Изпит по практика

След успешно взетия теоретичен изпит, курсиста преминава към вътрешен изпит по управление на автомобила. Практическите изпити се състоят в шофиране на МПС, на пътища в населено място. По време на практическите изпити трябва да бъдат проверени:

  • уменията на бъдещия шофьор при потегляне, спиране и паркиране на автомобила
  • уменията за маневриране с превозното средство
  • поведението при движение по път в населено място

Условия за явяване на изпит пред ДАИ

по теория по практика
  • навършени 17 год.и 11 мес.
  • успешно положен вътрешен изпит по практика
  • навършени 18 години

За изпитите пред ДАИ се представя лична карта!!!

След успешно взет изпит пред ДАИ, вече сте взели шофьорска книжка и сте шофьор.

ЧЕСТИТО !